Авитохол
Клуб
Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции. Основано през 2012г., седалище гр. Варна. Период на пресъздаване: Първо българско царство; Кубратова България. Ръководител Жасмин Първанов. За контакти: office@avitohol.org
Основните цели, които си поставя, са: издирване, изследване, възстановяване и съхранение на българските традиции, бит и култура; осигуряване на подходяща среда за развиване на дейности по опазване на същите; популяризиране на традициите, стимулиране на изучаването и насърчаване на прилагането им.
За постигане на целите сдружението организира и провежда събития, допринасящи за популяризиране на историческото и културно наследство, традициите на предците ни, обичаите по българските земи и земите, населявани от българи. В тази насока участва в национални и международни събития, събори, семинари, конгреси и форуми, и взаимодейства с подобни наши и чуждестранни организации.
Сдружението насочва усилията си за изучаване и съхраняване на традициите на древните българи през ранното средновековие, техните места на обитаване, живот, бит и култура, традициите им при отглеждането и използването на коне в мирния живот и за бойни действия. Възстановяване на воинските им традиции и изучаване на бойните практики, изработване и стрелба с лък, работа с копие, реплики на хладни оръжия и брони, седла и конска амуниция.

За своите конни демонстрации сдружението си партнира с Конна база "Борисови", с. Любен Каравелово.
Събития с участието на
Авитохол
Организатор
Пловдив - древен и вечен 2022
Фестивал
България - Пловдив
27.05.2022 - 29.05.2022
Участник
Пловдив - древен и вечен 2022
Фестивал
България - Пловдив
27.05.2022 - 29.05.2022
Участник
VI-ти Средновековен събор "Помни славата - Туида 2022"
Събор
България - Сливен
13.05.2022 - 15.05.2022
Участник
Дни на предците
Събор
България - Плиска
04.06.2022 - 05.06.2022
Организатор
Дни на предците
Събор
България - Плиска
04.06.2022 - 05.06.2022
Участник
Преславни дни - Велики Преслав 2022
Събор
България - Велики Преслав
21.05.2022 - 22.05.2022
Организатор
Преславни дни - Велики Преслав 2022
Събор
България - Велики Преслав
21.05.2022 - 22.05.2022
Участник
Марцианопол 2022 "Животът в Древния град"
Фестивал
България - Девня
23.07.2022
Партньор
Марцианопол 2022 "Животът в Древния град"
Фестивал
България - Девня
23.07.2022
Организатор
Средновековен фестивал - Калето Мездра 2022
Фестивал
България - Мездра
17.09.2022 - 18.09.2022
Участник
Дни на предците
Събор
България - Плиска
07.08.2021 - 08.08.2021
Организатор
Дни на предците
Събор
България - Плиска
07.08.2021 - 08.08.2021
Участник
Марцианопол 2021 "Животът в Древния град"
Фестивал
България - Девня
12.06.2021 - 13.06.2021
Партньор
Марцианопол 2021 "Животът в Древния град"
Фестивал
България - Девня
12.06.2021 - 13.06.2021
Участник
Средновековен фестивал - Калето Мездра 2021
Фестивал
България - Мездра
29.05.2021 - 30.05.2021
Организатор
Средновековен фестивал - Калето Мездра 2021
Фестивал
България - Мездра
29.05.2021 - 30.05.2021
Участник
Преславни дни - Велики Преслав 2021
Събор
България - Велики Преслав
22.05.2021 - 23.05.2021
Организатор
Преславни дни - Велики Преслав 2021
Събор
България - Велики Преслав
22.05.2021 - 23.05.2021
Партньор
Пловдив - древен и вечен 2021
Фестивал
България - Пловдив
17.09.2021 - 19.09.2021
Участник
Траянови врата - величие и памет 2020
Фестивал
България - Костенец
15.08.2020 - 16.08.2020
Организатор
Траянови врата - величие и памет 2020
Фестивал
България - Костенец
15.08.2020 - 16.08.2020
Участник
Дни на предците - Плиска 2020
Събор
България - Плиска
06.06.2020 - 07.06.2020
Организатор
Дни на предците - Плиска 2020
Събор
България - Плиска
06.06.2020 - 07.06.2020
Участник
Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство 2020
Фестивал
България - Пловдив
25.09.2020 - 27.09.2020
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2020"
Фестивал
България - Мездра
19.09.2020 - 20.09.2020
Участник
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2020"
Фестивал
България - Мездра
19.09.2020 - 20.09.2020
Участник
ОТМЕНЕНО
Събор
България - Велики Преслав
09.05.2020 - 10.05.2020
Организатор
ОТМЕНЕНО
Събор
България - Велики Преслав
09.05.2020 - 10.05.2020
Участник
„По стъпките на бойната слава - Траянови врата”
Възстановка
България - Костенец
12.05.2019
Участник
V-ти Средновековен събор "Помни славата - Туида 2019"
Събор
България - Сливен
12.10.2019 - 13.10.2019
Участник
Траянови врата - величие и памет
Фестивал
България - Костенец
17.08.2019 - 18.08.2019
Организатор
Траянови врата - величие и памет
Фестивал
България - Костенец
17.08.2019 - 18.08.2019
Участник
Магическата Мадара
Събор
България - Мадара
22.06.2019 - 23.06.2019
Организатор
Магическата Мадара
Събор
България - Мадара
22.06.2019 - 23.06.2019
Участник
Марцианопол - животът в древния град
Фестивал
България - Девня
08.06.2019 - 09.06.2019
Партньор
Марцианопол - животът в древния град
Фестивал
България - Девня
08.06.2019 - 09.06.2019
Участник
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2019"
Фестивал
България - Мездра
18.05.2019 - 19.05.2019
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2019"
Фестивал
България - Мездра
18.05.2019 - 19.05.2019
Участник
Дни на предците 2019
Събор
България - Варна
01.06.2019 - 02.06.2019
Организатор
Дни на предците 2019
Събор
България - Варна
01.06.2019 - 02.06.2019
Организатор
Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство
Фестивал
България - Пловдив
15.06.2019 - 16.06.2019
Организатор
Преславни дни - Велики Преслав 2019
Събор
България - Велики Преслав
04.05.2019 - 05.05.2019
Организатор
Фестивал на ранносредновековния бит и култура
Фестивал
България - Тервел
22.09.2018
Партньор
Средновековен панаир Асеновград 2018
Панаир
България - Асеновград
14.09.2018 - 16.09.2018
Участник
Магическата Мадара
Събор
България - Мадара
23.06.2018 - 24.06.2018
Партньор
Магическата Мадара
Събор
България - Мадара
23.06.2018 - 24.06.2018
Участник
Фестивал на историческото наследство "Хоталич 2018"
Фестивал
България - Севлиево
23.09.2018
Участник
Траянови врата - величие и памет
Фестивал
България - Костенец
18.08.2018 - 19.08.2018
Организатор
Траянови врата - величие и памет
Фестивал
България - Костенец
18.08.2018 - 19.08.2018
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2018"
Фестивал
България - Мездра
19.05.2018 - 20.05.2018
Участник
"Дни на предците - Плиска 2018"
Събор
България - Варна
01.06.2018 - 03.06.2018
Организатор
"Дни на предците - Плиска 2018"
Събор
България - Варна
01.06.2018 - 03.06.2018
Организатор
Фестивал на средновековния бит и култура – Шуменска крепост 2017
Фестивал
България - Шумен
22.09.2017 - 23.09.2017
Участник
Хоталич - фестивал на историческото наследство
Фестивал
България - Севлиево
08.09.2017 - 09.09.2017
Участник
"Помни славата!" 2017
Събор
България - Сливен
14.10.2017 - 15.10.2017
Участник
Възходът на Калоян
Фестивал
България - Велико Търново
30.06.2017 - 02.07.2017
Организатор
1100 години от битката при Ахелой
Битка
България - Ахелой
18.08.2017 - 20.08.2017
Организатор
Дни на предците 2017
Събор
България - Плиска
02.06.2017 - 04.06.2017
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2017"
Фестивал
България - Мездра
19.05.2017 - 21.05.2017
Участник
Emese park festival
Фестивал
Унгария - Будапеща
16.09.2016 - 17.09.2016
Партньор
Слънцето на Тодорка 2016
Фестивал
България - Оходен
22.07.2016 - 23.07.2016
Участник
Мадарски конник
Събор
България - Мадара
25.06.2016 - 26.06.2016
Участник
"Помни славата!" 2016
Събор
България - Сливен
22.10.2016
Организатор
Корените български 2016
Събор
България - Плиска
15.10.2016
Организатор
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2016
Спектакъл
България - Варна
12.06.2016
Организатор
Дни на предците 2016
Фестивал
България - Плиска
04.06.2016
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2016"
Фестивал
България - Мездра
21.05.2016 - 22.05.2016
Участник
Ежедневието на средновековен Търновград 2016
Фестивал
България - Велико Търново
28.07.2016 - 30.07.2016
Организатор
Корените български 2015
Събор
България - Плиска
10.10.2015
Организатор
Битката при Маркели от 792 година
Възстановка
България - Карнобат
18.07.2015
Участник
Битката при Върбишкия проход 2015
Битка
България - Върбица
17.09.2015
Партньор
Фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2015"
Фестивал
България - Мездра
16.05.2015 - 17.05.2015
Участник
Слънцето на Тодорка 2015
Фестивал
България - Оходен
24.07.2015 - 26.07.2015
Организатор
Корените български 2012
Събор
България - Плиска
27.10.2012
Организатор
Дни на предците 2015
Фестивал
България - Плиска
06.06.2015
Участник
Исторически фестивал Абритус
Фестивал
България - Разград
26.06.2015 - 28.06.2015
Организатор
Корените български 2014
Събор
България - Плиска
01.11.2014
Организатор
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2014
Спектакъл
България - Варна
15.06.2014
Организатор
Дни на предците 2014
Фестивал
България - Плиска
07.06.2014
Организатор
Корени български 2013
Събор
България - Плиска
26.10.2013
Организатор
Българската армия - от Аспарух до наши дни
Спектакъл
България - Варна
16.06.2013
Организатор
Дни на предците 2013
Събор
България - Плиска
01.06.2013