Български клубове за възстановки
Cohors II Lucensium
Dux Anticae
Абритус
Авитохол
Антична Тракия
Багатур
Багачин
Барадж
Бдинци
Братя по оръжие
Величие
Верени
Възраждане
Вълкашин
Единение
Жива история
Комитет Крум Страшний
Миноносец Дръзки
Модус Вивенди
Мос Майорум Улпие Сердице
Първи Италийски Легион
Ратина
Родолюбие
Св. Лазар - България
Свободни реконструктори
Сила
Ситалк
Скития Минор
СНЦ Крумъ Страшний
ТРАДИЦИЯ
Традиция Шумен
Традиция Благоевград
Традиция Велики Преслав
Традиция Велико Търново
Традиция Добрич
Филипопол
Чакър войвода
Чигот