Пловдив древен и вечен 2024
Фестивал
България - Пловдив
14.06.2024 - 16.06.2024

Пловдив древен и вечен 2024
Организации
Община Пловдив
Община Пловдив
Организатор
Филипопол
Филипопол
Организатор
Авитохол
Авитохол
Партньор
Ситалк
Ситалк
Участник
Via Praetoria
Via Praetoria
Участник
Антична Тракия
Антична Тракия
Участник
Мадарски конник
Мадарски конник
Участник
Величие
Величие
Участник
Традиция Велико Търново
Традиция Велико Търново
Участник