Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2014
Спектакъл
България - Варна
15.06.2014
кв. Аспарухово, игрището

Исторически преглед на въоръжението и бойните техники на българската армия през вековете

За контакти: avitohol.varna@abv.bg
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2014
Организации
Авитохол
Авитохол
Организатор
Община Варна
Община Варна
Партньор