Фестивал на историческото наследство "Хоталич 2018"
Фестивал
България - Севлиево
23.09.2018
Археологически резерват Хоталич

Официалната история черпи своите данни от летописците на Рим и Константинопол. В техните записки, историческите събития се развиват около императори, пълководци и политици, които гледат на света като плячка, която им принадлежи. Извън бляскавите им палати, обаче животът тече независимо от господарските им въжделения. Траки, келти, готи, авари, хуни, българи, перси... цяло море от народи приижда, отстъпва и пак се разлива из планини, гори и степи на Европа, Азия и Африка...
Второто издание на Фестивалът на историческото наследство в Хоталич, Севлиево ще се фокусира именно върху тези народи, пренебрежително определени като варварски. Народи, които може и да не са записвали историята, но са я творили.

Фестивал на историческото наследство
Организации
Dux Anticae
Dux Anticae
Организатор
Община Севлиево
Община Севлиево
Партньор
Авитохол
Авитохол
Участник
Мос Майорум Улпие Сердице
Мос Майорум Улпие Сердице
Участник
Антична Тракия
Антична Тракия
Участник
Свободни реконструктори
Свободни реконструктори
Участник