Пловдив - древен и вечен 2021
Фестивал
България - Пловдив
17.09.2021 - 19.09.2021
парк Лаута

17.09. (петък)

18:00 Дефиле на участниците Централен площад – Римски стадион;
19:00 Римски стадион – Официално откриване.

18.09. (събота)

10:30 Откриване на фестивалния ден в парк Лаута;
10:45 Ранна античност по нашите земи – траки и римляни. Гладиаторски битки;
11:30 Римския принципат I-II в. Живота на обикновения римлянин от раждането до смъртта;
12:00 Късна античност – готски военен ритуал с жертвоприношение;
12:30 Ранно средновековие – Конни демонстрации;
13:00 Въоръжение и снаряжение на ранните българи. Бойни демонстрации;
13:45 България и монголите през XIII в.;
15:00 Средновековна кухня и медицина;
15:30 Музиката и забавленията на средновековието;
16:45 Кръстоносците в България и Филипополското дукство;
17:30 Късносредновековните аркебузери от Западна Европа. Демонстрации на най-ранното огнестрелно оръжие;
18:00 Средновековна музика

* Възможни са промени в програмата според метеорологичните условия и с оглед пълноценното представяне на участниците.

Пловдив - древен и вечен 2021
Организации
Община Пловдив
Община Пловдив
Организатор
Заедно за личностно развитие
Заедно за личностно развитие
Организатор
Филипопол
Филипопол
Организатор
Орден на тамплиерите БГ - Пловдив
Орден на тамплиерите БГ - Пловдив
Организатор
Авитохол
Авитохол
Партньор
Величие
Величие
Участник
Ситалк
Ситалк
Участник
Традиция Велико Търново
Традиция Велико Търново
Участник
Nokors
Nokors
Участник
Вълкашин
Вълкашин
Участник