ОТМЕНЕНО
Събор
България - Велики Преслав
09.05.2020 - 10.05.2020
Дворцов център на НИАР "Велики Преслав"

ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО.

ОТМЕНЕНО
Организации
Авитохол
Авитохол
Организатор
Община Велики Преслав
Община Велики Преслав
Организатор
АМ Велики Преслав
АМ Велики Преслав
Организатор
Бъдъмба
Бъдъмба
Участник
Жива история
Жива история
Участник
Сива
Сива
Участник
Ратина
Ратина
Участник
Свободни реконструктори
Свободни реконструктори
Участник
Ситалк
Ситалк
Участник
Nokors
Nokors
Участник
Крепост Туида
Крепост Туида
Участник
Багачин
Багачин
Участник
Авитохол
Авитохол
Участник
Св. Лазар - България
Св. Лазар - България
Участник
Величие
Величие
Участник
Традиция Велики Преслав
Традиция Велики Преслав
Участник
Вълкашин
Вълкашин
Участник