Слънцето на Тодорка 2016
Фестивал
България - Оходен
22.07.2016 - 23.07.2016
с. Оходен, Врачанско, местност Валога

работилници по експериментална керамика, производство на култови
експериментална архелогия на праисторически технологии

Слънцето на Тодорка 2016
Организации
Театрална група Темп
Организатор
РИМ Враца
РИМ Враца
Организатор
Община Враца
Община Враца
Организатор
Авитохол
Авитохол
Партньор