Българската армия - от Аспарух до наши дни
Спектакъл
България - Варна
16.06.2013
кв. Аспарухово, игрището
Повече за събитието: https://www.facebook.com/events/469852963100299/?ref=22

Исторически преглед на въоръжението и бойните техники на българската армия през вековете

За контакти: avitohol.varna@abv.bg
Българската армия - от Аспарух до наши дни
Организации
Авитохол
Авитохол
Организатор
Община Варна
Община Варна
Партньор