За този сайт
Историческите възстановки са симулации на събития, основани на научно установени факти и документи, обикновено разигравани от ентусиасти в публичните пространства на музеи или сред археологически декори, които имат за цел едновременно представяне на миналото пред аудитория и преживяване на миналото от гледната точка на самите участници. Понятието обхваща комплекс от разнообразни дейности, които може да бъдат разпределени в три категории:
- историческа реконструкция, която обхваща пресъздаването на предмети, пространства и технологии от миналото;
- преиграване, което обхваща действеното, драматургично представяне на значими събития от миналото;
- и жива история, която се фокусира върху пресъздаването на всекидневието, на бита, на рутинните дейности, такива каквито се предполага, че са били те в определен времеви период и географски регион.*

В България възстановки се провеждат от около двайсет години, с акцент честването на военни победи и съхраняване традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности и воинските ритуали, старинното оръжие и военните символи.
Археологически паметници и обекти вече често се популяризират чрез исторически фестивали, пресъздаването на героични битки припомня по внушителен начин за техните годишнини, а музейни експозиции се оживяват посредством изложби с реплики на находки и демонстрации на старинни занаяти. Всяка година в различни български градове и местности се провеждат десетки възстановки, обхващащи периода от Античността до Втората световна война. Клубовете за жива история непрекъснато увеличават броя и членската си маса, а държавните институции ги разглеждат като свои пълноправни партньори.

Този календар е в услуга на всички, които искат да посещават или да участват в публични възстановки. Тук можете да научите къде и кога е следващото събитие, какъв е форматът му, кой го организира.
Ако обичате живата история, тук можете да проверите дали и кога във вашия град ще се проведе античен фестивал, средновековен панаир или ще се пресъздаде момент от Априлското въстание. Можете също да проверите кога са точните дати на любимите ви ежегодни чествания и да планирате пътуването си до там.
Ако се занимавате с исторически възстановки, тук можете да проверите къде са следващите мероприятия, прицелени във вашия предпочитан период, и кои са организаторите. Можете също да проверите какво друго са включили в портфолиото си същите организатори и дали отговарят на личните ви критерии за качество и автентичност.
Ако сте организатор, тук можете да направите справка дали избраната от вас дата не се дублира с чуждо събитие, и дали клубовете, които искате да поканите, вече не са потвърдили участие другаде.
Функцията на сайта е посредническа, авторите не се ангажират с организация, оценка или друг вид оказване на влияние върху самото събитие.

Надяваме се да сме полезни на всички вас и най-вече на българската история!- - -
*Библиография:
Agnew, Vanessa. 2004. Introduction: What is Reenactment? – Criticism, Vol. 46 (3), pp. 327 – 339. Anderson, Jay. 1984. Time Machines: The World of Living History. Nashville: American Association for State and Local History. Anderson, Jay. 1985. The Living History Sourcebook. Nashville: American Association for State and Local History. De Groot, Jerome. 2011. Affect and empathy: re-enactment and performance as/in history. – Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, vol. 15, issue 4, pp. 587-599. Gapps, Stephen. 2002. Performing the Past. A Cultural History of Historical Reenactments. Sydney: University of Technology. Handler, Richard, and William Saxton. 1988. Dyssimulation: Reflexivity, Narrative, and the Quest for Authenticity in 'Living History'. – Cultural Anthropology, Vol. 3 (3), pp. 242 – 260.