Братя по оръжие
Клуб
Основан 2017, седалище Варна. Клуб за военно-исторически реконструкции
Цели:
- Съхраняването на военно - историческата памет, развиване в национален и международен план на образованието, науката, културата, техниката.
- Съдействие за утвърждаване идеите на гражданското общество и съхранение на националните духовни ценности.
- Изграждане, развитие и насърчаване на разпространението на образователни методи и ресурси на национално и международно равнище чрез образователни, информационни и комуникационни програми.
СДРУЖЕНИЕТО постига своите цели чрез:
- Организирането и администрирането на образователни, културни и научни прояви и инициативи.
- Организиране на разнообразни културно-образователни прояви сред обществеността, включително исторически възстановки, възпоменателни мероприятия свързани със различни паметни събития и исторически личности.
- Организиране и провеждане на научни и образователни изяви: изложби семинари, конференции, конгреси и симпозиуми.
- Предоставяне на информация на медиите относно свои прояви и участие в сходни такива
Събития с участието на
Братя по оръжие
Организатор
Дравска епопея
Битка
България - Пловдив
07.05.2022