Абритус
Клуб
основан 2014, седалище Разград
Събития с участието на
Абритус
Организатор
Античният Абритус
Фестивал
България - Разград
14.06.2019 - 15.06.2019
Участник
Natale di Roma 2015
Фестивал
Италия - Рим
19.04.2015 - 21.04.2015
Организатор
Исторически фестивал Абритус
Фестивал
България - Разград
26.06.2015 - 28.06.2015
Участник
Военен сбор в лагера на Траян Деций
Възстановка
България - Разград
02.11.2014