Антична Тракия
Клуб
Група за исторически възстановки Антична Тракия е основана през 2015, седалище Ямбол. Периоди на пресъздаване: Антична Тракия и Рим IV в.пр.Хр. - I в.сл.Хр.. За контакти: ancientthracians@gmail.com
Групата пресъздава епизоди от живота на Траките. Има участия и като римски помощни части (auxilia)
Събития с участието на
Антична Тракия
Партньор
VIII-ми Панаира на туристическите забавления и анимации
Панаир
България - Ямбол
21.06.2019 - 23.06.2019
Участник
Марцианопол - животът в древния град
Фестивал
България - Девня
08.06.2019 - 09.06.2019
Партньор
VII-ми панаир на туристическите забавления и анимации
Панаир
България - Ямбол
15.06.2018 - 17.06.2018
Участник
Фестивал на историческото наследство "Хоталич 2018"
Фестивал
България - Севлиево
23.09.2018
Участник
Хоталич - фестивал на историческото наследство
Фестивал
България - Севлиево
08.09.2017 - 09.09.2017
Участник
Античен фестивал Марцианопол - животът в древният град
Фестивал
България - Девня
03.06.2017 - 04.06.2017
Участник
Нике - Играта и Победата
Фестивал
България - Никюп
13.08.2016