Мос Майорум Улпие Сердице
Клуб
Сдружение за антични реконструкции. Основано 2016. Период на пресъздаване: Древен Рим
Сдружението е първата реконструкторска група, посветена на пресъздаването на късната античност. Основателят Владимир Попов е един от първопроходците в римските възстановки в България - от 2007 г. развива това хоби, което е доста популярно по света и у нас. 'Mos Maiorum' в буквален превод от латински означава: „обичаите на древните“ или „обичаите на предците“. Фразата е концентриран израз на завета на римляните по отношение на изповядваната ценностна система, отразяваща разбирането им за мъдростта на историята, организацията на римското общество и изграждането на държавността.
Ние обединяваме интересите на лица, които имат афинитет към античната ни история и осъществяването на исторически реконструкции на бит, облекло, въоръжение и пр. Осъществяваме изследователска дейност, в т.ч. издирване, изучаване и анализ на източници, носещи информация за материалната и нематериалната култура през античността. Създаваме реконструкции на дрехи, предмети и въоръжение с автентични материали и проучваме тяхната употреба такава, каквато е била през съответната епоха. Участваме в срещи, форуми, фестивали и др. мероприятия на организации и лица, имащи сходни или взаимно полезни интереси. Организираме и редица събития - антични фестивали, сред които е и първият такъв в София - "Сердика е моят Рим" 2019, както и провеждането на поредица успешни формати под надслов "Нике - играта и победата" в археологическия парк "Никополис ад Иструм". На нашите мероприятия демонстрираме различни елементи от живота на древните, съобразени с историческата епоха - пресъздаваме значими събития, занаяти, ритуалистика, елементи от бита, забавления, игри и др. Провеждаме беседи с посетителите за запознаване и промотиране на античната история. Също така, от няколко години популяризираме античните реконструкции в тясно сътрудничество с музеите и академичната общност у нас, тъй като целта ни е да разкрием пред широката публика богатото ни историческо наследство.
Събития с участието на
Мос Майорум Улпие Сердице
Организатор
Сердика е моят Рим 2024
Фестивал
България - София
21.09.2024 - 22.09.2024
Организатор
Нике - играта и победата 2024
Фестивал
България - Никюп
25.05.2024
Организатор
Диоклецианопол - кръстопът на времето
Фестивал
България - Хисаря
05.04.2024 - 07.04.2024
Организатор
Нике - играта и победата 2023
Фестивал
България - Никюп
15.07.2023
Организатор
Сердика е моят Рим 2023
Фестивал
България - София
09.09.2023 - 10.09.2023
Участник
Римски предхристиянски пролетен празник ФЛОРАЛИЯ
Възстановка
България - Дреновец
07.05.2023
Организатор
Нике - играта и победата 2022
Фестивал
България - Никюп
16.07.2022 - 17.07.2022
Организатор
Сердика е моят Рим 2022
Фестивал
България - София
03.09.2022 - 04.09.2022
Участник
Античен фестивал "Улпия Пауталия - пробуждането на изворния град"
Фестивал
България - Кюстендил
21.08.2021
Участник
Античен фестивал "Перистера - крепост на вярата"
Фестивал
България - Пещера
17.07.2021
Организатор
Античен фестивал "Перистера - крепост на вярата"
Фестивал
България - Пещера
17.07.2021
Участник
Марцианопол 2021 "Животът в Древния град"
Фестивал
България - Девня
12.06.2021 - 13.06.2021
Организатор
ОТМЕНЕНО
Фестивал
България - София
19.09.2020 - 20.09.2020
Организатор
ОТМЕНЕНО
Фестивал
България - Никюп
18.07.2020
Партньор
VIII-ми Панаира на туристическите забавления и анимации
Панаир
България - Ямбол
21.06.2019 - 23.06.2019
Организатор
Сердика е моят Рим
Фестивал
България - София
21.09.2019 - 22.09.2019
Организатор
Нике - играта и победата 2019
Фестивал
България - Никюп
13.07.2019
Партньор
VII-ми панаир на туристическите забавления и анимации
Панаир
България - Ямбол
15.06.2018 - 17.06.2018
Участник
"Помни славата!" 2018
Събор
България - Сливен
20.10.2018 - 21.10.2018
Участник
Фестивал на историческото наследство "Хоталич 2018"
Фестивал
България - Севлиево
23.09.2018
Участник
Траянови врата - величие и памет
Фестивал
България - Костенец
18.08.2018 - 19.08.2018
Организатор
Нике - играта и победата 2018
Фестивал
България - Никюп
25.08.2018 - 26.08.2018
Участник
Хоталич - фестивал на историческото наследство
Фестивал
България - Севлиево
08.09.2017 - 09.09.2017
Партньор
Античен фестивал Марцианопол - животът в древният град
Фестивал
България - Девня
03.06.2017 - 04.06.2017
Партньор
VI-ти панаир на туристическите анимации и забавления
Панаир
България - Ямбол
09.06.2017 - 11.06.2017
Партньор
Нике - Играта и Победата. Война и мир
Фестивал
България - Никюп
12.08.2017
Организатор
Нике - Играта и Победата
Фестивал
България - Никюп
13.08.2016