Миноносец Дръзки
Клуб
Основан 2011, седалище Варна
Сдружение "Клуб Миноносец Дръзки" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи интереси към издирването, съхраняването и популяризирането на изворите на националното ни достойнство и самочувствие.
Основните цели на сдружение "Клуб Миноносец Дръзки" са :
- Изучаване, разпространяване и съхраняване на традициите, достиженията и бойните успехи на Българските военни моряци за всички времена;
- Популяризиране на Военноморската и Военната история на Република България;
- Съхраняване и опазване на културно-историческите ни ценности;
- Утвърждаване и разпространяване на морските ни традиции;
- Издирване, възстановяване и предоставяне на вниманието на широк кръг публика на предмети с историческо значение;
- Сътрудничество със сродни организации и участие в съвместни мероприятия у нас и в чужбина.
Те се постигат със следните средства:
- организирване и провеждане на мероприятия с високо патриотично съдържание и оказване на възпитателно въздействие върху всички слоеве от населението за издирване, съхраняване и популяризиране на изворите на националното ни достойнство и самочувствие;
- тясно сътрудничество с национални и регионални музеи, галерии, издателства и електронни медии и участие в съвместни изложби, експозиции, издаване на литература и осъществяване на предавания с патриотичен характер;
- тясно взаимодействие с всички държавни и обществени институции, организации и видни личности, организиращи и провеждащи различни мероприятия, чествания, годишнини, тържества с патриотично съдържание;
- сътрудничество с научни институти и звена, извършващи изследвания в областта на военноморската ни история и осъществяващи дейности по патриотичното възпитание;
- осъществяване на тясно взаимодействие със структурите на Община Варна за култура и образование по отношение на военно-патриотичното възпитание на младото поколение и др.
Събития с участието на
Миноносец Дръзки
Участник
Българският Великден 1876
Битка
България - Добрич
21.04.2019
Участник
Освобождението на Разград (РТОВ)
Жива картина
България - Разград
03.03.2019
Партньор
Освобождението на Разград (РТОВ)
Жива картина
България - Разград
03.03.2019
Участник
Българската армия -от Аспарух до наши дни
Честване
България - Варна
22.09.2018
Участник
Корените български 2016
Събор
България - Плиска
15.10.2016
Участник
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2016
Спектакъл
България - Варна
12.06.2016
Участник
Корените български 2014
Събор
България - Плиска
01.11.2014