Община Самоков
Община
Събития с участието на
Община Самоков
Организатор
Чакърови празници
Събор
България - Самоков
24.07.2021
Партньор
Чакърови празници 2019
Жива картина
България - Самоков
26.07.2019 - 27.07.2019
Партньор
Чакърови празници 2017
Жива картина
България - Самоков
21.07.2017 - 23.07.2017
Партньор
Чакърови празници 2016
Възстановка
България - Самоков
22.07.2016 - 24.07.2016
Партньор
Освобождението на Самоков - издание 2015
Битка
България - Самоков
14.05.2015
Партньор
Освобождението на Самоков
Честване
България - Самоков
14.05.2014
Организатор
Чакърови празници
Възстановка
България - Самоков
25.07.2014 - 27.07.2014