Чакърови празници 2017
Жива картина
България - Самоков
21.07.2017 - 23.07.2017
Чакърови поляни

Възстановка на битките на Чакър войвода

Чакърови празници 2017
Организации
Чакър войвода
Организатор
Община Самоков
Община Самоков
Партньор
Община Бяла
Община Бяла
Участник