Освобождението на Самоков
Честване
България - Самоков
14.05.2014

Освобождението на Самоков
Организации
Чакър войвода
Организатор
Община Самоков
Община Самоков
Партньор