Чакърови празници 2016
Възстановка
България - Самоков
22.07.2016 - 24.07.2016
м."Чакърова поляна"

Възстановка на битките на Чакър войвода. Поканени са всички клубове от страната

Чакърови празници 2016
Организации
Чакър войвода
Организатор
Община Самоков
Община Самоков
Партньор