Освобождението на Самоков - издание 2015
Битка
България - Самоков
14.05.2015

Възстановка на битката при освобождаването на града

Освобождението на Самоков - издание 2015
Организации
Чакър войвода
Организатор
Община Самоков
Община Самоков
Партньор