ОТМЕНЕНО
Фестивал
България - Никюп
18.07.2020
Археологочески резерват Никополис ад Иструм

ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО.

ОТМЕНЕНО
Организации
Кметство Никюп
Организатор
Мос Майорум Улпие Сердице
Мос Майорум Улпие Сердице
Организатор
РИМ Велико Търново
РИМ Велико Търново
Партньор
Община Велико Търново
Община Велико Търново
Партньор