Нике - играта и победата 2019
Фестивал
България - Никюп
13.07.2019
Археологочески резерват Никополис ад Иструм

Това е единствената по рода си историческа възстановка, посветена на ранната и късната Античност, която се провежда на територията на община Велико Търново вече три поредни години. Събитието влезе в културния календар на Общината още след първото си издание и оттогава се радва на голям интерес като посетителите на събитието ежегодно надхвърлят 3000 души. Основната цел на това мероприятие е да се популяризира уникалният археологически резерват Никополис ад Иструм и да се демонстрира на зрителите един малко познат период от историята на тези земи по един атрактивен и образователен начин.
Тази година, освен традиционното представяне на римо-готските войни на Балканите, ще бъде наблегнато и на делото на готския епископ Вулфила: изнамирането на готската азбука, както и беседа за Арианството по нашите земи. Сред вечерните модули, ще бъде пресъздадено ефектното погребение на готски вожд - възстановка, която се прави отново и само на този фестивал.

Организации
Мос Майорум Улпие Сердице
Мос Майорум Улпие Сердице
Организатор
РИМ Велико Търново
РИМ Велико Търново
Партньор
Кметство Никюп
Партньор
Община Велико Търново
Община Велико Търново
Партньор