Заедно за личностно развитие
Сдружение
Основано 2018, седалище Пловдив
Събития с участието на
Заедно за личностно развитие
Организатор
Пловдив - древен и вечен 2022
Фестивал
България - Пловдив
27.05.2022 - 29.05.2022
Организатор
Пловдив - древен и вечен 2021
Фестивал
България - Пловдив
17.09.2021 - 19.09.2021
Партньор
Траянови врата - величие и памет 2020
Фестивал
България - Костенец
15.08.2020 - 16.08.2020
Участник
Дни на предците - Плиска 2020
Събор
България - Плиска
06.06.2020 - 07.06.2020
Организатор
Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство 2020
Фестивал
България - Пловдив
25.09.2020 - 27.09.2020
Участник
Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство 2020
Фестивал
България - Пловдив
25.09.2020 - 27.09.2020
Организатор
Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство
Фестивал
България - Пловдив
15.06.2019 - 16.06.2019