Заедно за личностно развитие
Сдружение
Основано 2018, седалище Пловдив
Събития с участието на
Заедно за личностно развитие
Организатор
Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство
Фестивал
България - Пловдив
15.06.2019 - 16.06.2019