Община Свищов
Община
Събития с участието на
Община Свищов
Организатор
Орел на Дунава 2022
Фестивал
България - Свищов
10.06.2022 - 12.06.2022
Организатор
Орел на Дунава 2018
Фестивал
България - Свищов
08.06.2018 - 10.06.2018
Организатор
Орел на Дунава 2017
Фестивал
България - Свищов
02.06.2017 - 04.06.2017
Организатор
Орел на Дунава 2016
Фестивал
България - Свищов
10.06.2016 - 12.06.2016
Организатор
Орел на Дунава 2015
Фестивал
България - Свищов
05.06.2015 - 07.06.2015
Организатор
Лозниците на Нове 2014
Фестивал
България - Свищов
27.09.2014 - 28.09.2014
Организатор
Орел на Дунава 2014
Фестивал
България - Свищов
17.05.2014 - 18.05.2014
Организатор
Лозниците на Нове
Фестивал
България - Свищов
28.09.2013 - 29.09.2013
Организатор
Орел на Дунав 2013
Фестивал
България - Свищов
17.05.2013 - 19.05.2013