Лозниците на Нове 2014
Фестивал
България - Свищов
27.09.2014 - 28.09.2014
Крепост Нове

антични занаяти, ритуали, римски и варварски лагери

Лозниците на Нове 2014
Организации
Община Свищов
Община Свищов
Организатор