Орел на Дунава 2015
Фестивал
България - Свищов
05.06.2015 - 07.06.2015
парк Калето, площад Алеко и местност Паметниците

Пресъздаване на античната история - бит, култура, военни сблъсъци

Орел на Дунава 2015
Организации
Община Свищов
Община Свищов
Организатор
Съвет по туризъм Свищов
Партньор
Първи Италийски Легион
Първи Италийски Легион
Участник
Багатур
Багатур
Участник