Община Враца
Община
Събития с участието на
Община Враца
Организатор
Слънцето на Тодорка 2016
Фестивал
България - Оходен
22.07.2016 - 23.07.2016
Организатор
Слънцето на Тодорка 2015
Фестивал
България - Оходен
24.07.2015 - 26.07.2015
Организатор
Слънцето на Тодорка
Фестивал
България - Оходен
19.07.2014 - 21.07.2014