Слънцето на Тодорка
Фестивал
България - Оходен
19.07.2014 - 21.07.2014
с. Оходен, Врачанско, местност Валога
Повече за събитието: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/871987

работилници по експериментална керамика, производство на култови
предмети от кост, жътва на лимец с експериментални реплики на

Слънцето на Тодорка
Организации
Община Враца
Община Враца
Организатор
Театрална група Темп
Организатор
РИМ Враца
РИМ Враца
Организатор