Община Варна
Община
Събития с участието на
Община Варна
Участник
Българската армия -от Аспарух до наши дни
Честване
България - Варна
22.09.2018
Организатор
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2016
Спектакъл
България - Варна
12.06.2016
Партньор
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2014
Спектакъл
България - Варна
15.06.2014
Партньор
Българската армия - от Аспарух до наши дни
Спектакъл
България - Варна
16.06.2013