АК Калето
Фондация
Археологически комплекс
Събития с участието на
АК Калето
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2019"
Фестивал
България - Мездра
18.05.2019 - 19.05.2019
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2018"
Фестивал
България - Мездра
19.05.2018 - 20.05.2018
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2017"
Фестивал
България - Мездра
19.05.2017 - 21.05.2017
Организатор
Средновековен фестивал "Калето - Мездра 2016"
Фестивал
България - Мездра
21.05.2016 - 22.05.2016
Организатор
Фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2015"
Фестивал
България - Мездра
16.05.2015 - 17.05.2015