Традиция Велики Преслав
Дружество
“7-ми Пехотен Преславски полк” е регионален клон на НД Традиция за град Велики Преслав. Основан през 2013. Периоди на пресъздаване: Първо Българско царство, Възраждане, Балкански войни, Първа и втора световна война. Ръководител Мирослав Сланев
Клубът е от бързоразвиващите се военно-исторически реконструкторски клубове. Нераздерна част от Национално дружество „Традиция”, което е член на „Съюза на Европейските Военно-исторически исторически групи, член на „Обществения съвет по въпросите на отбраната към министъра на отбраната”, колективен член на „Съюза на колекционерите в България”.
В момента в клуба членуват 21 души. Негов колективен член е и Народно Читалище "Развитие – 1874", където членуват още 153 души.

“7-ми Пехотен Преславски полк” взема активно участие във военно историческите възстановки в България и чужбина.

Членовете му пресъздават българи от Първото българско царство, хайдути, черкезки формирования, башибузушки части, действия на четнически отряди, руска Имперска армия, от периода на Сръбско-българската война – българска земска войска, Балканска война – българска армия, Първа Световна Война – българска армия, Втора Световна война – българска армия, руска армия / РККА/ и вермахт.
Събития с участието на
Традиция Велики Преслав
Организатор
146 години от освобождението на Велики Преслав
Жива картина
България - Велики Преслав
03.03.2024
Организатор
145 години от освобождението на Велики Преслав
Битка
България - Велики Преслав
03.03.2023
Участник
Дни на предците 2023
Събор
България - Плиска
10.06.2023 - 11.06.2023
Участник
Преславни дни - Велики Преслав 2022
Събор
България - Велики Преслав
21.05.2022 - 22.05.2022
Партньор
Преславни дни - Велики Преслав 2022
Събор
България - Велики Преслав
21.05.2022 - 22.05.2022
Организатор
Освобождението на Велики Преслав
Битка
България - Велики Преслав
03.03.2022
Участник
Преславни дни - Велики Преслав 2021
Събор
България - Велики Преслав
22.05.2021 - 23.05.2021
Организатор
142 години от освобождението на Велики Преслав
Жива картина
България - Велики Преслав
03.03.2020
Участник
Дни на предците - Плиска 2020
Събор
България - Плиска
06.06.2020 - 07.06.2020
Участник
ОТМЕНЕНО
Събор
България - Велики Преслав
09.05.2020 - 10.05.2020
Организатор
141 години от освобождението на Велики Преслав
Възстановка
България - Велики Преслав
03.03.2019
Участник
Магическата Мадара
Събор
България - Мадара
22.06.2019 - 23.06.2019
Участник
Преславни дни - Велики Преслав 2019
Събор
България - Велики Преслав
04.05.2019 - 05.05.2019
Участник
Магическата Мадара
Събор
България - Мадара
23.06.2018 - 24.06.2018
Организатор
140 години от освобождението на Велики Преслав
Възстановка
България - Велики Преслав
03.03.2018
Участник
"Дни на предците - Плиска 2018"
Събор
България - Варна
01.06.2018 - 03.06.2018
Участник
Дни на предците 2017
Събор
България - Плиска
02.06.2017 - 04.06.2017
Партньор
"Мъжество и саможертва" Панагюрище, април 1876г - 2016 г
Възстановка
България - Панагюрище
01.05.2016
Организатор
Освобождението на Преслав 1978 - издание 2016
Битка
България - Велики Преслав
03.03.2016
Участник
Корените български 2016
Събор
България - Плиска
15.10.2016
Участник
Българската армия - от Аспарух до наши дни - 2016
Спектакъл
България - Варна
12.06.2016
Участник
Дни на предците 2016
Фестивал
България - Плиска
04.06.2016
Партньор
Битката при Ахелой
Възстановка
България - Велики Преслав
29.06.2013