Съвет по туризъм Свищов
Сдружение
Събития с участието на
Съвет по туризъм Свищов
Организатор
Орел на Дунава 2018
Фестивал
България - Свищов
08.06.2018 - 10.06.2018
Организатор
Орел на Дунава 2017
Фестивал
България - Свищов
02.06.2017 - 04.06.2017
Организатор
Орел на Дунава 2016
Фестивал
България - Свищов
10.06.2016 - 12.06.2016
Участник
Ранносредновековен фестивал "БъдинЪ" 2015
Фестивал
България - Видин
29.08.2015 - 30.08.2015
Партньор
Орел на Дунава 2015
Фестивал
България - Свищов
05.06.2015 - 07.06.2015
Партньор
Орел на Дунава 2014
Фестивал
България - Свищов
17.05.2014 - 18.05.2014