Освобождението на Разград (РТОВ)
Жива картина
България - Разград
03.03.2019
площада пред Костницата
Повече за събитието: ndilov@abv.bg

Пресъздаване боевете при с.Езерче, оттеглянето на османските части от Разград, завземането му от руската армия, посрещане на ген.Дондуков-Корсаков.
Подписване на Сан-Стефанския мирен договор

Организации
Жива история
Жива история
Организатор
Община Разград
Община Разград
Организатор
Свободни реконструктори
Свободни реконструктори
Партньор
Традиция Шумен
Традиция  Шумен
Партньор
Миноносец Дръзки
Партньор
Традиция Шумен
Традиция  Шумен
Участник
Миноносец Дръзки
Участник
Свободни реконструктори
Свободни реконструктори
Участник
Жива история
Жива история
Участник