Дравска епопея
Битка
България - Пловдив
07.05.2022
Мостът над р. Марица, западно от града

Със съдействието на Министерство на отбраната, НВУ "Васил Левски" и област Пловдив.

Дравска епопея
Организации
Братя по оръжие
Братя по оръжие
Организатор