Традиция Добрич
Клуб
Основан 2012, седалище Добрич. Пълно име: РК "46-и Пехотен Добрички Полк".
Клубът има солиден опит от участия в международни военно-исторически фестивали – Киев /Украйна/, Москва /Русия/, Сааремаа /Естония/, Брест /Беларус/, Прага, Зноймо и Аустерлиц /Чехия/, като в някои от фестивалите е участвал в повече от едно издание. Клубът постоянно получава покани за участия в чужбина, с които достойно представя българската военно-историческа реконструкция на международната сцена. При задграничните си участия клубът е печелил множество колективни и индивидуални награди.
“46-ти пехотен Добрички полк разполага с изключително богат арсенал от оръжия от всички исторически периоди. В личните колекции на членовете на клуба се срещат и много редки оръжейни системи. Клубът разполага със снаряжение и униформи за всички епохи. “46-ти пехотен Добрички полк” въведе в българската военно-историческа реконструкция униформата на Кубанското казачество, която е официална за клуба. Изключително силно застъпена е и униформата на Червената армия от Втората световна война. Във възстановките на Руско-турската Освободителна война членовете на добричкия клуб показват и турска униформа модел 1876 г. Клубът разполага с две знамена, ушити в пълно съответствие с оригиналите – знамето на Лейбгвардейската Кубанска сотня и на “46-ти пехотен Добрички полк” от 1912 г.
Добричкият клуб е един от малкото в страната, които развиват конната езда като елемент от военно-историческата реконструкция. За пръв път в България, преди 2 години в Добрич бе въведена пиротехниката по време на възстановка. Няколко пъти годишно клубът организира музеи на открито и представяне на облекла и униформи в Добрич и други градове на Добричка област и страната. Работи изключително активно и с младите хора, за които организира уроци на открито и в училищата, като целта е възпитание на подрастващите в дух на родолюбие и любов към българската история.
Събития с участието на
Традиция Добрич
Организатор
Българският Великден 1876
Битка
България - Добрич
21.04.2019
Участник
Времена и Эпохи 2018
Фестивал
Русия - Москва
10.08.2018 - 22.08.2018
Организатор
"ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ 1916-2016"
Фестивал
България - Добрич
27.08.2016 - 28.08.2016