Столична Община
Община
Събития с участието на
Столична Община
Партньор
ОТМЕНЕНО
Фестивал
България - София
19.09.2020 - 20.09.2020
Партньор
Сердика е моят Рим
Фестивал
България - София
21.09.2019 - 22.09.2019