РИМ Видин
Музей
Събития с участието на
РИМ Видин
Организатор
Ранносредновековен фестивал "БъдинЪ" 2015
Фестивал
България - Видин
29.08.2015 - 30.08.2015
Организатор
Средновековен фестивал Бдин 2014
Фестивал
България - Видин
12.09.2014 - 13.09.2014
Организатор
Средновековен фестивал
Фестивал
България - Видин
21.09.2013
Организатор
Средновековен фестивал Бдин 2013
Фестивал
България - Видин
30.08.2013 - 31.08.2013