Община Стара Загора
Община
Събития с участието на
Община Стара Загора
Партньор
Откриване на Аул "Багатур"
Спектакъл
България - Стара Загора
18.10.2015