Община Средец
Община
Съставна община на Област Бургас
Събития с участието на
Община Средец
Организатор
Възстановка на живота в Римската империя
Възстановка
България - Средец
12.07.2014 - 13.07.2014