Община Рим
Чуждестранен организатор
Събития с участието на
Община Рим
Организатор
Natale di Roma 2015
Фестивал
Италия - Рим
19.04.2015 - 21.04.2015
Организатор
Natale di Roma 2013
Фестивал
Италия - Рим
20.04.2013 - 21.04.2013
Организатор
Natale di Roma 2014
Фестивал
Италия - Рим
21.04.2014