Община Каспичан
Община
Събития с участието на
Община Каспичан
Организатор
Дни на предците 2019
Събор
България - Варна
01.06.2019 - 02.06.2019
Партньор
"Дни на предците - Плиска 2018"
Събор
България - Варна
01.06.2018 - 03.06.2018
Организатор
Дни на предците 2017
Събор
България - Плиска
02.06.2017 - 04.06.2017
Организатор
Дни на предците 2016
Фестивал
България - Плиска
04.06.2016
Партньор
Корените български 2012
Събор
България - Плиска
27.10.2012
Партньор
Дни на предците 2015
Фестивал
България - Плиска
06.06.2015
Партньор
Дни на предците 2014
Фестивал
България - Плиска
07.06.2014
Партньор
Дни на предците 2013
Събор
България - Плиска
01.06.2013