Община Карлово
Община
Събития с участието на
Община Карлово
Организатор
Априлска епопея 1876г. Клисура - издание 2015
Възстановка
България - Клисура
01.05.2015