Община Казанлък
Община
Събития с участието на
Община Казанлък
Организатор
Празници в Долината на тракийските царе
Фестивал
България - Казанлък
29.08.2014 - 31.08.2014