ИМ Средец
Музей
Адрес: гр. Средец, пл. Г.Димитров 3
Събития с участието на
ИМ Средец
Организатор
Възстановка на живота в Римската империя
Възстановка
България - Средец
12.07.2014 - 13.07.2014