ИМ Асеновград
Музей
Събития с участието на
ИМ Асеновград
Организатор
Средновековен панаир Асеновград 2018
Панаир
България - Асеновград
14.09.2018 - 16.09.2018
Партньор
Средновековен панаир - Асеновград 2017
Панаир
България - Асеновград
17.06.2017 - 18.06.2017
Организатор
Средновековен панаир - Асеновград 2016 г.
Панаир
България - Асеновград
25.06.2016 - 26.06.2016
Партньор
Средновековен панаир Станимахос 2015
Панаир
България - Асеновград
20.06.2015 - 21.06.2015
Организатор
Средновековен панаир Станимахос 2014
Панаир
България - Асеновград
20.06.2014 - 22.06.2014
Организатор
Средновековен панаир Асеновград 2013
Панаир
България - Асеновград
07.06.2013 - 09.06.2013