ВИМ Плевен
Музей
Събития с участието на
ВИМ Плевен
Организатор
Третия щурм на Плевен
Възстановка
България - Плевен
14.09.2014