Бели орлови
Чуждестранен клуб
Основан 2010, седалище Белград. Период на пресъздаване: XIV - XVв. Ръководител: Боян Тасич.
Our association for the preservation of traditional crafts and skills the "Beli Orlovi" (White Eagles) have decided to "revive" 13th and 14th century in medieval Serbia. This period was marked by dynasty rule of Nemanjic, during which Serbian fate changed dramatically, especially at the beginning of the 13th century when it became a kingdom 1217th.

The group also have Archery section who participate in tournaments in Serbia and the Balkans.

We are one of main organizers of "Just out" festival in Manasia monastery, the biggest reenactment event in Serbia.

Our bohurt section is regular participant in "Battle of the nations" tournament.

Equipment that we use is the absolute authentic and represents a period of Serbian history. But one first have to invest a lot of effort and knowledge during preparation and making. These items that reflect the Middle Ages are handmade by members of the association. The credibility of our craft products, concerns, for their final appearance, also in the process of making.

- - -

Обществото за запазване на традиционни занаяти и умения "Бели Орлови" (Белите орли) е решила да "съживи" 13-ти и 14-ти век на средновековна Сърбия. Този период е белязан от управлението на династията Неманичи, и през него съдбата на Сърбия се променя драстично, особено в началото на 13-ти век (1217-та), когато тя става царство.

Групата има секция за стрелба с лък, която участва в турнири в Сърбия и на Балканите.

Ние сме един от основните организатори на фестивала "Just out" в манастира Манасия - най-голямата историческа възстановка в Сърбия.

Нашата бойна секция е редовен участник в турнира "Битката на нациите".

Екипировката ни е абсолютно автентична за съответният период от сръбската история. Всеки трябва да инвестира много усилия и знания за изготвянето й. Предметите, които отразяват живота през Средновековието са ръчно изработени от членовете на сдружението.
Събития с участието на
Бели орлови
Организатор
Just Out 2020
Фестивал
Сърбия - Деспотовац
28.08.2020 - 30.08.2020
Участник
V-ти Средновековен събор "Помни славата - Туида 2019"
Събор
България - Сливен
12.10.2019 - 13.10.2019
Организатор
Just Out Festival 2018
Фестивал
Сърбия - Деспотовац
24.08.2018 - 26.08.2018
Партньор
Just Out Festival 2017
Фестивал
Сърбия - Деспотовац
25.08.2017 - 27.08.2017
Участник
Възходът на Калоян
Фестивал
България - Велико Търново
30.06.2017 - 02.07.2017
Участник
"Помни славата!" 2016
Събор
България - Сливен
22.10.2016
Участник
Ежедневието на средновековен Търновград 2016
Фестивал
България - Велико Търново
28.07.2016 - 30.07.2016
Участник
Средновековен фестивал
Фестивал
България - Видин
21.09.2013