Арвай Мишка Сабад - Баранта
Чуждестранен клуб
Словакия
Пълно име Arvay Miska Szabad Baranta-Felfold / Арвай Мишка Сабад - Баранта, Фелфьолд
Събития с участието на
Арвай Мишка Сабад - Баранта
Участник
"Дни на предците - Плиска 2018"
Събор
България - Варна
01.06.2018 - 03.06.2018