Посрещането на прабългарите от славяните в района на гр. Видин 2014
Жива картина
България - Видин
11.11.2014
крепост "Баба Вида"

Посрещането на прабългарите от славяните в района на гр. Видин 2014
Организации
Единение
Единение
Организатор
Бдинци
Бдинци
Партньор