Освобождението на Видин
Битка
България - Видин
03.03.2014
централен площад

възстановка на живи картини от освобождението на гр. Видин

Освобождението на Видин
Организации
Община Видин
Община Видин
Организатор
Единение
Единение
Партньор
Бдинци
Бдинци
Партньор